Владимир Анатольевич Ковтун

Сайт композитора В.А.Ковтуна
 
 
 
23 February 2010

В.Ковтун "Дума про Батурін"

Вдігук на твір. В.Г.Іванченко

  • В літопису буремної історії України є чимало трагічних і героїчних сторінок.
   Перемоги і поразки,звитяга і зрада-були постійними чинниками гігантської
   боротьби за ідеали соціального і національнонговмзволення Великої доби
   Козаччини.На довгі столліття край підпав під імперський гніт після знищення
   у 1775 році Запорозької Січі.Останнім же єтапом відчайдушної боротьби постали
   події початку XVIII століття за гетьманування Швана Мазепи.який обрав
   козацькою столиею місто Батурин.Цей період яскраво описується в історичних
   повістях Богдана Лепкого.Йдеться в них і про облогу та захоплення Батуріна
   царськими військами князя Меншикова із наступним знищенням міста й усіх його
   мешканців.
    Саме цим подіям присвячений твір Володимира Ковтуна."Дума про Батурін",
   який представлений як композиція для фортепіано,також як оркестрова версія
   (Д.Морозов).Розгорнутим єпіграфом до музики є поетична "Дума про Батурін"
   Оксани Борової.Художнє узагальнення поетичних та музичних образах досягає
   тут високого естетичного рівня і свідчить про патріотичну позицію поетеси і
   композитора,переконливо подану у засобах виразності.
    Автор музики обирає власне думний принцип формотворення,який виявляється у
   чергуванні великих розділів з темпами Allegro та Moderato.Однак можна говорити
   і про амбівалентність форми,яка полягає у сполученні згаданої думності і сонатності.
   Героїчна ідея реалізується через зіставлення контрастних тем,де превалюють декламаційне
   і моторне жанрові начала,зокрема у розділі,який можна позначити як всупний і розділ
   теми головної партії.Інша сфера "ворожих"образів містить ритмо-інтонаційні
   дисонуючі утворення або зловісного,або саркастичного характеру.Свого роду
   трагічними узагальненнями є епізоди з тематизмом що нагадує відому  секвенцію Dies irae.
   У зіткненнях контрастних тем,часом їхних поліфонічних переплетеннях постає
   трагична концепція "Думи про Батурін",яка драматургічно виявляється цілісною і
   викликає щире захоплення.
    Твір Володимира Ковтуна мав концертну прем'єру у Харкові і зустрів публічне схвалення.
   Гадається що і фортепіанна версія,і оркестрова гідно репрезентують сучасну
   українську музику,є актуальними для незалежної України і потребують широкого росповсюдження.
    
   Доктор мистецтвознавства,
   профессор,завідувач кафедри
   музикознавства Приазовського
   державного технічного університету
   В.Г.Іванченко
   (20.09.2006).

 

 

Comments

Log in to post a comment